Ny Ordförande och Ledamot i styrelsen!

Klubben tackar alla medlemmar för det fantastiska engagamanget på torsdagens Extra Årsmöte. 

Vi hade många medlemmar på plats vilket glädjer oss.

På mötet valdes ny Ordförande, Gunnar Peters samt ny Ledamot, Jonas Sjödahl. 

Styelsen jobbar nu vidare med att se till att uppfylla de utfästelser som Årsmötet antog genom Verksamhetsplanen i februari i år. 

Vi hoppas nu att det fina sensommarvädret håller i sig och att vi får en lång golfsäsong!

Mvh, 

Sjögärde Golfklubb

Kommentarer