Kommittéer

Klubbens styrelse utser en ordförande för varje kommitté som sedan sätter samman en kommitté. Kommitténs uppdrag finns beskrivet i arbetsdokumentet "Sjögärde GK Plan 2014-16". Glädjen och viljan av att utveckla klubben är grunden i arbetet. Varje år lägger Sjögärdes alla ideella tusentals timmar på klubben. Det har bidragit till att vi kanske är världens bästa golfklubb! Hör av dig till ordföranden i en kommitté som du vill arbeta för!