FRITT SPEL INOM DISTRIKTET

Ta chansen att spela på andra klubbar i vår närhet

Anslutna klubbar har ett ömsesidigt utbyte för sina juniorer.
Fritt spel för juniorerna ska gynna spelutveckling och bidra till fin gemenskap i vårt distrikt.

Klicka här för att se Anslutna klubbar

Regler för juniorernas utbyte

Fr om maj 2021 gäller fritt spel endast vid 2 tillfällen per klubb.

Spel ska föregås av förfrågan och bekräftelse från klubben.

Vid besöket på klubben ska man ankomstregistrera sig och få kvitto på sitt fria spel.
Greenfee som ej reglerats såhär (eller om möjligheten till fritt spel missbrukats på annat sätt) ses som en skuld till klubben och kommer att faktureras.

Alla juniorer upp till och med 21 år, med officiellt handicap 36 eller lägre och med ett fullt betalande medlemskap i någon av de klubbar i distriktet som ingår i överenskommelsen har fritt spel hos varandra.

Samma regler gäller på alla klubbar som är med i överenskommelsen.

Samarbetet är tänkt som en möjlighet att hälsa på och se andra klubbar – och inte att ses som en obegränsad rättighet.

Klubben du besöker har rätt att begränsa fritt spel för gästande juniorer.

I övrigt gäller tidsbokning enligt respektive golfklubbs egna regler för greenfee spel.

Alltid anmäla sig i gästande klubbs reception för registrering som ordinarie greenfee gäst.

Vid spel när receptionen är stängd måste inskrivning i greenfeeboken ske.

Fritt spel gäller ej som greenfeeavgift vid klubb-, distrikts- och rikstävlingar.

Med fullt betalande medlemmar avses medlemmar, som efter erlagd årsavgift, får spela obegränsat på sin hemmaklubb utan någon extra betalning eller annan begränsning.

Övriga associerade klubbar med egen bana, efter ett junior- och elitmötesbeslut kan anslutas till junior fritt spel samarbetet under förutsättning att de ställer sin anläggning till förfogande på samma sätt som övriga klubbar.