Bättre Spelupplevelse

Bakgrund:
Sjögärde Golfklubb är en av 20 pilotklubbar som kommer ta del av ett projekt som Svenska Golfförbundet valt att kalla för ”Bättre spelupplevelse”. Detta är ett utvecklingsprogram för hela klubben, som ger kunskap och verktyg kring hur vi kan utveckla banan och göra golfen roligare för fler kategorier golfare.

Så skapades utvecklingsprogrammet
Utvecklingsprogrammet är framtaget av Svenska Golfförbundet, PGA of Sweden, Golf Management Sverige, Swedish Greenkeeper Association och Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter. Innehållet är baserat på forskning, erfarenheter och kunskap från dessa olika branscher.

På Svenska Golfförbundet kan du läsa mer om utvecklingsprogrammet:
Bättre spelupplevelse

Syfte:
Sjögärde GK är idag en omtyckt och gemytlig klubb med en vacker layout och härlig natur. Genom vårt
deltagande i programmet Bättre Spelupplevelse framtaget av SGF, vill vi med hjälp av förbättringsåtgärder
göra vår bana attraktiv för så många spelarkategorier som möjligt. Syftet och ambitionen är att skapa en
anläggning som får både medlemmar och gäster att vilja återkomma.

Mål
Vår golfanläggning skall ge en oslagbar totalupplevelse för såväl medlemmar, gäster och andra besökare. Med
hjälp av miljövänliga och hållbara lösningar skapa en välskött golfbana med bra spelbarhet, samt ett
klubbhusområde med en tydlig vision och utseende skapar vi förutsättning för härliga möten i en svårslagen
atmosfär.

Plan framåt
I vårt land finns massor av fina golfanläggningar och flertalet av dessa är betydligt mer åtkomliga än vår.
Detta ställer högre krav på att erbjuda en attraktiv bana och klubbhusområde tillsammans med intilliggande
träningsmöjligheter. Genom vårt deltagande i programmet Bättre Spelupplevelse skapar vi en design, strategi
och spelbarhet för att attrahera fler typer av golfare och ger på detta sätt klubben ett gott rykte värd att åka
den extra milen för ett besök. Kontinuerlig översyn, utveckling och marknadsföring är vår nyckel till
framgång.

Utvecklingsplan
Utöver översyn av vårt klubbhusområde och träningsmöjligheter baseras utvecklingsplanen för banan på tre
delar: Design, Strategi & Underhåll
• Banans design är idag attraherande och rolig att spela och med ett klubbhus fint placerat med utsikt
över stora delar av banan. Framtida arbete fokuseras i stor utsträckning genom att bibehålla layout,
men på ett genomtänkt sätt göra förändringar som gör både banan roligare för alla och samtidigt
enklare att sköta.
• Vår golfbana kan för spelarkategorier med högre spelhandicap än medel uppfattas som väldigt svår.
Genom översyn av klipplinjer, bunkrar och vattenhinder se till att göra banan mer attraktiv för alla
spelarkategorier.
• För att vår bana skall ha rätt förutsättningar för att vara i bra spelskick större del av säsongen krävs
stora förbättringar av våra spelytor generellt. Dränering, bevattning och åtgärder på alla delar av
spelfältet är nödvändig under kommande år för att skapa dessa förutsättningar och en underhållsplan
skapas för löpande uppföljning. Kontinuerlig värdering av hållbara och miljövänligare alternativ för
enklare skötsel såsom exempelvis eldrivna robotklippare, bollplockare m.m..

Sjögärde GK – Informationsträff BSU 2023-12-17

Sjögärde GK – Utvecklingsplan 2024-2029, 20230213

Layout hål 2

Layout hål 18