Kommittéer

Klubbens styrelse utser en ordförande för varje kommitté som sedan sätter samman en kommitté. Kommitténs uppdrag finns beskrivet i arbetsdokumentet ”Sjögärde GK Plan 2014-16”. Glädjen och viljan av att utveckla klubben är grunden i arbetet. Varje år lägger Sjögärdes alla ideella tusentals timmar på klubben. Det har bidragit till att vi kanske är världens bästa golfklubb!

Hör av dig till ordföranden i en kommitté som du vill arbeta för!

Damkommittén

Arbetar för att alla damer på Sjögärde ska trivas och ha roligt tillsammans

Läs mer
Klipparna

Eldsjälar som hjälper till på klubben genom att några timmar per månad klippa ruff och fairway.

Läs mer
Seniorkommittén

Arbetar för att alla seniorer på Sjögärde ska trivas och ha roligt tillsammans

Läs mer
Tävlingskommittén

Planerar årets tävlingar, ser till så att våra domare och tävlingsledare är uppdaterade

Läs mer
Juniorkommittén

Vi verkar för att Sjögärdes juniorverksamhet ska verka på bästa sätt

Läs mer
Arbetsgruppen

Det finns alltid något att göra

Läs mer