Tillfälliga lokala regler

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet – en klubblängd

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre, får spelaren rengöra bollen och ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från, detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd, men lättnadsområdets läge måste vara på spelfältet och får inte vara närmre hålet än referenspunkten.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel skall spelaren placera bollen genom att lägga ner den, enligt proceduren som är beskriven i Regel 14.2b(2), på den punkt i lättnadsområdet som valts och släppa bollen så att den stannar på den valda punkten. Om bollen inte stannar på denna punkt gäller Regel 14.2e.

Bollen bör men behöver inte markeras när man tillämpar lägesförbättring.

Plikt för brott mot denna tillfälliga lokala regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a

 

 

Mark under arbete på hål 1 – Regel 16.1b  (Gäller från 11/9 och tills vidare)

Området till höger om fairway på hål 1 som begränsas av: Blå pinnar – Dammen ca 90 meter från green – Viltstängslet – Outgränsen mot övningsfältet, är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a