Lokala regler

”Spela bollen som den ligger, spela banan som den är, och om du inte kan göra det, gör det som är rättvist. Men för att göra det som är rättvist, behöver du känna till alla regler för golfspel.”

För tillfälliga lokala regler se regelboxen vid 1:a tee.

Lokala Regler 2023 Sjögärde Golfklubb

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering Betyder RegelBetyderRegel
VitOut of bounds18
RödRött pliktområde17
GulGult pliktområde17
BlåOnormalt banförhållande16
Markering med grön toppSpelförbudszon2
Vit sluten linjeOnormalt banförhållande16
Vit öppen linjeDel av tillverkat föremål16

Out of bounds (Regel 18.2)

Vid spel av hål 7 är en boll som stannar till vänster om dammar och diken mellan hål 7 och hål 5 out of bounds.

Pliktområden (Regel 17)

De röda pliktområdena till höger om spelfältet på hål 2, 3, 4, 5, 6, till vänster om spelfältet på hål 11 samt bakom green på hål 2 som bara är definierade på en sida oändliga.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Området på utsidan viltstängslet på banan är ett rött pliktområde som utgör spelförbudszon (Regel 2, 17)

 1. Där viltstängslet står i ett rödmarkerat pliktområde: Utsidan av stängslet markerar gränsen till den del av pliktområdet som utgör spelförbudszon. När en boll stannat i spelförbudszonen inne
  i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger. Lättnad med ett slags plikt måste i detta fall tas enligt Regel 17.1e(1). Detta innebär att referenspunkten för lättnadsområdet vid droppning
  utanför pliktområdet är den punkt där bollen senast skar gränsen till hela pliktområdet. Bollen får inte droppas inne i pliktområdet utan måste droppas i lättnadsområdet som är på spelfältet.
  Plikt med slag och distans (Regel 14.6) får naturligtvis även tillämpas som ytterligare ett alternativ.
 2. Där viltstängslet står på spelfältet: Om en boll stannat på spelfältet så att viltstängslet har störande inverkan på stans eller sving får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b.

Mark under arbete (MUA) (Regel 16)

 1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 2. Grusfyllda dräneringssträngar.
 3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd.

I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.