Historia

Genom Sjögärde rinner Kvarnbäcken bland en mängd bautastenar, 22 dammar, åtta stenbroar, vattenfall och kanaler. Vi startar vår tillbakablick från 1990. Huvudpersonen initialt är Jan Good (1936-2009), som var göteborgare med sommarbostad i Onsala. Under sina första 53 år hade han spelat golf i 35. Jan var medlem i Delsjö GK och tre av de fyra sönerna spelade också golf, liksom hustrun. Jan Good ägde tidigare butikskedjan David Bagare och Hedlunds bageri med tillhörande butiker som han nu hade sålt. Han sålde dessa till Pågens 1986 men satt kvar som VD till 1990. Han ville egentligen ha ett jobb där han kom ut mer i naturen och därför fungerade han vid denna tidpunkt också som ridhuschef hos Göteborgs Fältridklubb. Som ung var han skidinstruktör och han har också fungerat som sportintendent i Åre, men nu ville han ägna sig åt enbart golf i fortsättningen.

Det alltmer ökande golfintresset bland allmänheten förde också Jan Good på idén att bygga en bana. Han fann att det fanns ingen bana i området mellan Kungsbacka och Varberg. Sjögärde ligger i Frillesås, gränsande mot Gällinge och Idala. Egentligen är det två gårdar, men dessa slogs ihop till en fastighet 1967. Då hade Färdig Betong ett par år dessförinnan köpt en av gårdarna för att ta ut grus, vilket man gjorde fram till 1990.

Assar Karlsson, som bodde på Sjögärde, tyckte att det kändes inte alltför stimulerande att driva jordbruk. Assar var tidigare erbjuden att köpa åker och skogsmark och gjorde så. Genom täckdikning och till en liten del även nyodling hade han av de båda gårdarnas samlade åkerareal fått ett enda sammanhängande stycke på ca 50 ha, en helt idealisk åkermark. Men har man nått en ålder över de 60 såsom Assar hade 1990, börjar han se sig om efter något annat. En vacker vårdag 1990 kom en bil inkörande på gården. Ur den steg en man som presenterade sig som Jan Good. ”Jag är ute och söker efter en plats för en golfbana”, sa han. ”Jag har varit runt på många gårdar här i trakten och frågat mig för, men jag har inte nått fram till något resultat. Många bönder har inte velat släppa till sin jord, i andra fall har arealen varit för liten, i andra fall har det varit flera om ägandet och därför har det varit svårt till beslut. Så jag har fått höra talas om din gård och här är ju alldeles perfekt”. Assar hade ju funderat på vad han skulle göra av marken och Jan Goods förslag verkade därför fint. Här kunde han arrendera ut jorden och slippa arbetet med jorden, samtidigt som han hade skogen kvar.

Genom ett arrendeavtal med Assar Karlsson och hans hustru Harriet fick Jan Good mark för golfbanan. Kommunen visade sig välvilliga till förslaget, men 42 personer lämnade in protestlistor då man ansåg att golfbanan skulle komma att störa de som bodde i närheten. Den 22 november 1990 beslöt därför Länsstyrelsen om inhibition, dvs. att klubben måste avbryta allt arbete på grund av överklagandet. Den 15 december 1990 upphävde emellertid Länsstyrelsen sitt beslut med motiveringen ” även om det kan anses att ett så stort ingrepp som en golfbana, finns det inget absolut krav på att ärendet måste prövas”. Banarkitekten Lars Andreasson, som också ritat Kungälv Kode Golfklubb och Albatross Golfklubb, ritade Sjögärde Golfklubb och klubbhuset ritades av arkitekt SAR Kjell Palmeby. Spaden satsen därefter i jorden den 20 november 1990 och banan byggdes av Good Golf Sjögärde AB. Banan skulle byggas och finansieras i bolagsform via inträdesavgifter och lånereverser från medlemmarna. För att stärka upp projektet finansiellt erbjöd Janne Good Bygg och Fastighetsföretaget Fasad & Mark AB att gå med i projektet som 50 %-ig ägare i Good Golf Sjögärde AB.

Korthålsbanan stod klar september 1991 och Stora banan invigdes den 15 juli 1992. Taklagsfesten för klubbhuset hölls i november 1991. Den totala investeringen uppgick till 26 mnkr. Sjögärde Golfklubb (gamla) stiftades 22 november 1990 Sjögärde Golfklubb fastställde sina stadgar vid årsmötet den 14 mars

1991. Inträdesavgiften var då 4000 kr och medlemslånet var 20000 kr. Sjögärde GK antogs som medlem i Svenska Golfförbundet i juni 1991. Nu blev det emellertid sämre tider och Fasad och Mark AB, moderbolag till

Good Golf Sjögärde AB, gick i likvidation september 1992. Som en direkt följd gick också Good Golf Sjögärde AB samt Sjögärde Drift AB i konkurs 17 december 1993. Securum övertog då lånen från Nordbanken. Klubben förhandlade med Securum om köp under hösten 1993 och förhandlingarna blev klara till årsmötet 28 november 1993. Medlemmarna bildade Nya Sjögärde Golfklubb den 21 december 1993 och efter intensiva förhandlingar med konkursförvaltaren Securum erhöll man ett bud om köp av bana, klubbhus, övningsområde osv. för 11,25 mnkr.

På årsmötet den 30 januari 1994 antogs nya stadgar och spelrätter infördes. (10000 kr + 2000 inträdesavgift). Gamla Sjögärde Golfklubb sattes i konkurs 31 januari 1994 efter det att köpehandlingarna för förvärvet skrivits under samma dag. Övertaget skedde den 1 mars 1994. Den nya föreningen ägde nu sin anläggning på arrendemark och det satsades på medlemsrekrytering. Alla tidigare medlemmar erhöll en spelrätt på nominellt 10 000 kr som dock inte fick lösas in förrän tidigast efter tre år om då klubbens ekonomi då tillät det.

Chrysler Open

Chrysler Open spelades 23-26 juli 1998 på Sjögärde.

Representanter från Europatouren, besökte tillsammans med arrangörerna SGF, golfbanor i Göteborgstrakten för att hitta en bana som uppfyllde kraven för en Europatourtävling. Valet föll slutligen på Sjögärde GK, som enligt arrangörerna erbjöd den bästa totallösningen. Tävlingens Tournament Director, Michael Petch från LET motiverade valet så här: ”Sjögärde Golfklubb kommer utan tvivel att visa sig vara en ypperlig spelplats för Chrysler Open. Evenemanget, som ger Solheim Cup poäng, kommer att erbjuda spelfälteten mycket utmanande tävling på en bana med flera svårigheter, bla. många vattenhinder. Banans design gör den lättillgänglig och åskådarvänlig för publiken samtidigt som den erbjuder goda parkeringsmöjligheter.”

Medlemmarna, styrelsen och de anställda i Sjögärde GK ser mycket positivt på att få vara arrangerande klubb och kommer att göra allt för att ge spelare och publik bästa tänkbara omhändertagande, sa Lennart Mossebäck, projektledare på Sjögärde GK.